Program z zakresu edukacji plastycznej "Kolorowo i plastycznie" powstał w celu wzbogacenia pracy z uczniem niepełnosprawntym intelektualnie, zapewnienia mu wszechstronnego rozwoju poznawczego, ruchowego, spoełcznego i emocjonalnego.

 

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania

Celem zastosowania w naszym ogrodzie skrzynek podwyższonych dla uczniów było ułatwienie dostępu do roślin, wygoda w pielęgnacji zwłaszcza uczniom mniej sprawnym.

 

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie Microsoft PowerPoint › Sprawdź jak wyświetlić prezentację

Ogrody zmysłów lub ogrody terapeutyczne, to nazwy określające przestrzenie zaprojektowane z myślą doświadczania świata. Przebywanie w nich daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Pozwalają naładować się pozytywną energią, tak cenną dla naszego samopoczucia.

 

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania

 

Innowacją pedagogiczną "Nasz ogród" objęci byli wychowankowie IX zespołu rewalidacyjno - wychowawczego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie oraz nauczyciele pracujący z nimi. Innowacyjność pedagogiczna polegała na obserwacji i działaniu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą na terenie ogródka Ośrodkowego przez cały rok.

 

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania

Program "Moja przygoda w muzeum" został napisany dla wybranej grupy uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie. Opracowany w celu wzbogacenia i urozmaicenia procesu rewalidacji, zaznajomienia uczniów z najbliższym środowiskiem oraz zainteresowania sztuką.

Program był realizowany: wrzesień 2015 - czerwiec 2016. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu w muzeach na terenie Krosna. Kontynuowano współpracę z przewodnikiem Muzeum Rzemiosła Panią Iwoną Ćwiąkałą.

 

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania

Zajęcia muzyczne "Zabawy muzyką" są skierowane głównie do wychowanków poruszających się na wózkach, wychodzą naprzeciw ich specjalnym potrzebom. Zabawy muzyczne oparte o metodę umuzykalniania E.Gordona oraz metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss pomagają dzieciom rozumieć muzykę i przeżywać ją wywierając pozytywny wpływ na ich wszechstronny rozwój.

 

Prezentacja programu OBEJRZYJ PREZENTACJĘ W TRYBIE OBLINE

W dniu 11 października 2015 r. obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego, Koło w Krośnie. Z tej okazji powstała prezentacja ukazująca rozwój naszego Ośrodka na przestrzeni lat. Zachęcamy do obejrzenia wielu pięknych zdjęć przedstawiających ważne osoby, wydarzenia, wycieczki, imprezy z historii naszej placówki.

 

Prezentacja naszego ośrodka OBEJRZYJ PREZENTACJĘ W TRYBIE OBLINE

Wszelkie oddziaływania wychowawczo - dydaktyczne powinny przygotowywać wychowanków do zdobycia kompetencji społecznych przydatnych do samodzielnego funkcjonowania. Uwzględniając możliwości i ograniczenia każdego z naszych podopiecznych prowadzimy zajęcia rozwijające wiele praktycznych umiejętności. Jednym z nich są cykliczne zajęcia prowadzone w naszym ośrodku w ramach edukacji prozdrowotnej.

Początkowo zajęcia były prowadzone z zakresu programu własnego "Żyjmy zdrowo" (realizowanego od 2011 do 2012 w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym przy PSONI Koło w Krośnie) oraz powstałego na podstawie jego doświadczeń i wyników ewaluacji kolejnego programu z edukacji prozdrowotnej "Zdrowo i bezpiecznie" (realizowanego w 2016 roku w OREW - PSONI Koło w Krośnie). Od 2017 roku prowadzone są zajęcia cykliczne, podczas których uczniowie i wychowankowie utrwalają nawyki zdrowego stylu życia.

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania

Teksty Łatwe do Czytania powstały z myślą o osobach, które mają trudności z przeczytaniem i zrozumieniem tekstów o skomplikowanej treści.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przygotowało publikacje dotyczące między innymi praw osób niepełnosprawnych i ich praktycznego zastosowania

Broszury dotyczące prawodawstwa Unii Europejskiej powstały we współpracy PSOUU z Europejskim Związkiem Stowarzyszeń Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin - Inclusion Europe.

W dniu 15 czerwca 2015 r. ośmioro uczniów OREW wraz z nauczycielami i opiekunami wyjechało na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego Pani Małgorzaty Jachimowskiej, położonego w malowniczym zakątku Beskidu Niskiego - w Woli Komborskiej. Wokół rozciąga się Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy. W programie wycieczki znalazło się przejście leśną ścieżką przyrodniczą do strumienia i małego wodospadu ( ok. 5 km ). Trasa wiodła przez bardzo zróżnicowany teren, z długimi podejściami pod górę i stromymi zejściami. Uczestnicy musieli pokonywać wiele przeszkód na swojej drodze. Dzielnie znosili trudy marszu i wszyscy ukończyli trasę. Później odpoczywali w pięknej drewnianej altanie nad strumykiem, pałaszując świeżo zerwane czereśnie, truskawki, drożdżówki z jagodami. Następnie obserwowali alpaki, które okazały się pięknymi, łagodnymi zwierzętami o wielkich ufnych oczach i miękkiej sierści. Dzieci były bardzo zainteresowane. Niektórzy nie chcieli wyjeżdżać.

Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie za zaproszenie i oprowadzenie po lesie i gospodarstwie.

Marta Sługocka - Pelczar

Główne cele programu:

 • Budowanie świadomości własnego ciała.
 • Zaspokajanie potrzeby ruchu.
 • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja" i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.
 • Integrowanie wychowanków, uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.
 • Świadomość w przestrzeni i działania w niej.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie motoryki małej i dużej.

 

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie Microsoft PowerPoint › Sprawdź jak wyświetlić prezentację

Z przyjemnością prezentujemy Państwu ewaluację programu "Przyroda i my", który powstał z myślą o wychowankach Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie. Celem ogólnym jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną poprzez różne formy kontaktu z przyrodą.

Do celów szczegółowych zaliczamy:

 • stwarzanie okazji do przekazywania wychowankom wiedzy przyrodniczej,
 • organizowanie kontaktów z przyrodą ożywioną,
 • rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia,
 • uwrażliwianie na piękno przyrody,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otoczenie przyrodnicze,
 • wyrabianie postawy dbałości o czystość środowiska przyrodniczego,
 • korzystanie z zasobów przyrodniczych.

 

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania

Program własny z zakresu arteterapii "Ruch muzyka, gest", realizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowi on cenne dopełnienie terapii prowadzonej na co dzień w placówce. Tworzy nową płaszczyznę porozumienia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wykorzystanie takich środków artystycznego wyrazu jak taniec, muzyka, drama.

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania

Ewaluacja programu "Żyjmy Zdrowo" jest dedykowana wychowankom Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie. Zrealizowany program edukacji zdrowotnej: "Żyjmy zdrowo" miał na celu:

 • zapoznanie wychowanków z działaniami sprzyjającymi utrzymaniu zdrowia;
 • wprowadzanie w codzienne życie praktyk prozdrowotnych;
 • rozwijanie wychowanków pod względem poznawczym, społecznym, emocjonalnym i ruchowym.

 

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania