Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Koło w Krośnie zatrudnia dwie osoby na stanowisku kierowniczym- dyrektora i z-cę dyrektora.

 

Kadrę merytoryczną stanowi największa ilość osób. W Ośrodku pracuje osiemnastu nauczycieli-oligofrenopedagogów i trzynaście osób na stanowisku pomoc nauczyciela, jak również dwóch logopedów i dwóch psychologów.

 

Rehabilitacją zajmują się fizjoterapeuci. Placówka zatrudnia ośmiu specjalistów.

 

O zdrowie podopiecznych dbają lekarze o specjalności: pediatra, psychiatra oraz specjalista medycyny fizykalnej i balneologii.

 

Kadrę administracyjną reprezentują księgowość oraz pion gospodarczy, w skład którego wchodzą kucharze, dietetyk i pracownik ds. bhp, kierowcy i pracownicy gospodarczy.