Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową i niepubliczną placówka służby zdrowia. Mieści się w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16. Organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

Ośrodek funkcjonuje 11 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16.00. Do OREW uczęszczają uczniowie z terenu miasta Krosna i okolic. Dowożeni są do placówki transportem organizowanym przez gminę, w której mieszka dziecko. Posiadamy również 2 busy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

OREW prowadzi oddział wychowania przedszkolnego, oddział rocznego przygotowania przedszkolnego, oddziały edukacyjno-terapeutyczne i zespoły rewalidacyjno-wychowawcze.

Praca z uczniem oparta jest o indywidualne programy terapeutyczne opracowane przez specjalistów, na podstawie wnikliwej wielowymiarowej diagnozy. Zajęcia mają charakter terapii indywidualnej i grupowej.

Ośrodek zapewnia dodatkowo opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji i wyżywienia (śniadanie, obiad).