Program własny z zakresu arteterapii "Ruch muzyka, gest", realizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowi on cenne dopełnienie terapii prowadzonej na co dzień w placówce. Tworzy nową płaszczyznę porozumienia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wykorzystanie takich środków artystycznego wyrazu jak taniec, muzyka, drama.

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania