Z przyjemnością prezentujemy Państwu ewaluację programu "Przyroda i my", który powstał z myślą o wychowankach Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie. Celem ogólnym jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną poprzez różne formy kontaktu z przyrodą.

Do celów szczegółowych zaliczamy:

  • stwarzanie okazji do przekazywania wychowankom wiedzy przyrodniczej,
  • organizowanie kontaktów z przyrodą ożywioną,
  • rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia,
  • uwrażliwianie na piękno przyrody,
  • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otoczenie przyrodnicze,
  • wyrabianie postawy dbałości o czystość środowiska przyrodniczego,
  • korzystanie z zasobów przyrodniczych.

 

Prezentacja › DO POBRANIA
Do obejrzenia prezentacji niezbędne jest oprogramowanie do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader › do pobrania