W dniu 14.10.2021r. grupa wychowanków z OREW wraz z opiekunami udała się do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie celem wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych na temat bezpiecznego obchodzenia się z ogniem. Uczestnicy spotkania poznali zasady właściwego zachowania się w czasie pożaru, zasady właściwej ewakuacji oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie.

Spotkanie ze strażakami odbyło się w sali edukacyjnej "Ognik". Nasi wychowankowie mieli możliwość poznania wyposażenia wozu strażackiego i sprzętu używanego podczas akcji ratunkowej.