1. Stanowisko: psycholog
 2. Liczba miejsc pracy : 1
 3. Termin składania ofert: 20.11.2023r.
 4. Wymagania:
  - Wykształcenie: ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,
  - Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
  - Mile widziane: doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
  - Inne: komunikatywność, otwartość, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność nawiązywania i budowania relacji, umiejętność organizacji pracy, współpracy i pracy zespołowej.
 5. Obowiązki:
  - Prowadzenie indywidualnej oraz grupowej terapii psychologicznej (praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną),
  - Udział w pracach zespołu terapeutycznego (opracowywanie programów terapii, diagnoz funkcjonalnych),
  - Wydawanie opinii, informacji, zaświadczeń,
  - Współpraca z rodzicami (poradnictwo, instruktaże),
  - Dokumentowanie pracy bieżącej zgodnie z wymaganiami.
 6. Miejsce i warunki pracy:
  - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno (OREW),
  - Umowa na okres próbny, w wymiarze 1 etatu (36,75 godz. tygodniowo),
  - Wynagrodzenie : jak w podmiocie leczniczym.
 7. Wymagane dokumenty :
  - Aktualne CV,
  - List motywacyjny,
  - Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje oraz prawo wykonywania zawodu,
  - Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Szczegółowych informacji na temat zakresu pracy udziela Dyrektor Ośrodka tel. 503 086 575.

Oferty należy składać do dnia 20.11.2023 roku osobiście w lub korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno.

 

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Krośnie

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:
- Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno,
- Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno, tel. 13 43 258 37.
- Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO.
- Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- Podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Krośnie.

 

OFERTA PRACY: Psycholog