W dniu 16.05.2018 po raz kolejny spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Krośnie podczas zajęć integracyjnych. Tym razem były to zajęcia muzyczno - ruchowe, które poprowadziła pani Bogusława Michna - nauczyciel OREW. Zajęcia miały na celu wzajemne poznanie się i kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych między osobami sprawnymi i z niepełnosprawnościami.

Udział we wspólnej zabawie z wykorzystaniem metod: aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, metody E. Gordona, choreoterapii, z pewnością przyczynił się do przełamywania wzajemnych barier oraz budowania pozytywnego obrazu osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie.