W dniu 03.10.2019 po raz kolejny odwiedzili nas przedstawiciele Zjednoczenia "Łebediota" z Czortkowa na Ukrainie. Nasi niepełnosprawni koledzy przyjechali do Krosna ze swoim bagażem doświadczeń. Wspólne rozmowy, wymiana poglądów na temat codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych były cenną lekcją dla obu stron.

Po spotkaniu na jadalni i słodkim poczęstunku goście zostali zaproszeni na salę gimnastyczną. Tam odbyła się zabawa muzyczno-ruchowa, która jeszcze bardziej zintegrowała wszystkie dzieci. Na koniec spotkania swoim talentem pochwaliła się jedna z uczestniczek. Nadia zaśpiewała ulubioną piosenkę.