Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. "To warto zobaczyć - najpiękniejsze miejsca na Podkarpaciu".

Celem konkursu jest promowanie ciekawych i interesujących miejsc z województwa podkarpackiego oraz integrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Konkurs jest skierowany dla wychowanków z ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych PSOUU na terenie województwa podkarpackiego.

Organizator konkursu: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie.
Zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie.

Zapraszamy wychowanków OREW, dzieci przedszkolne oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Bohaterowie bajek Charlesa Perrault".

Celem konkursu jest:

 • Popularyzacja twórczości Charlesa Perrault.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Wspieranie kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych.
 • Integrowanie uczestników poszczególnych placówek.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!

Osoby odpowiedzialne:

 • Edyta Mercik - nauczyciel w OREW
 • Joanna Frydrych - bibliotekarz w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej

Zapraszamy uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (WTZ, ŚDS – Potok, ŚDS – Krosno, OREW) do udziału w V edycji konkursów plastycznych "Spotkanie z tradycją".

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja zwyczaju przygotowania tradycyjnego koszyka wielkanocnego,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników,
 • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju Świąt Wielkanocnych.

Autorzy konkursu:

 • Ewa Pawłowicz
 • Iwona Tabisz

Zapraszamy uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (uczestnicy WTZ, ŚDS, OREW) do udziału w IV edycji konkursów "Spotkanie z tradycją".

Zapraszamy uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (uczestnicy WTZ, ŚDS, OREW) do udziału w III edycji konkursów plastycznych "Spotkanie z tradycją".

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja kraszenia jajek i zdobienia pisanek,
 • kultywowanie tradycji ludowej,
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń między placówkami,
 • integracja osób niepełnosprawnych.

Autorzy konkursu:

 • Iwona Tabisz
 • Ewa Pawłowicz

Zapraszamy uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (uczestnicy WTZ, ŚDS, OREW) do udziału w konkursie plastycznym, pt. "Choinka bożonarodzeniowa".

Celem konkursu jest:

 • integrowanie uczestników placówek PSOUU koło w Krośnie,
 • kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • rozbudzanie inwencji twórczej wśród dzieci i młodzieży.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu.

Autorzy konkursu:

 • Ewa Pawłowicz
 • Iwona Tabisz

Zapraszamy uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (uczestnicy WTZ, ŚDS, OREW) do udziału w cyklu konkursów plastycznych pt. "Spotkanie z tradycją".

Cykl obejmował będzie 5 konkursów dotyczących Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. W I edycji zachęcamy do uczestnictwa w konkursie pt. "Palma Wielkanocna".

Celem konkursu jest:

 • nawiązanie współpracy między placówkami Koła,
 • kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • kształtowanie poczucia piękna i estetyki,
 • rozbudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Autorzy konkursu:

 • Iwona Tabisz
 • Ewa Pawłowicz

Zapraszamy uczniów klas I-III szkoły podstawowej do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt. "Mój niepełnosprawny kolega".

Ma on na celu integrowanie uczniów krośnieńskich szkół, uwrażliwianie na pomoc potrzebującym oraz słabszym ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, którzy uczęszczają do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie.

Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Autorzy konkursu:

 • Dorota Sznajder
 • Ilona Dudzik
 • Bernadeta Hagel

Zapraszamy uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (uczestnicy WTZ, ŚDS, OREW) do udziału w konkursie plastycznym pt. "Portret Jana Pawła II".

Celem konkursu jest:

 • Pielęgnowanie pamięci o wybitnym Polaku - papieżu Janie Pawie II.
 • Integrowanie wychowanków i sympatyków krośnieńskiego Koła PSOUU.

Bardzo serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. Organizatorem konkursu jest OREW Krosno.

Osoby odpowiedzialne:

 • Bernadetta Moskal
 • Dorota Sznajder